Patchareewan เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถูกชายหนุ่มหมายปองอยู่ไม่น้อย
เพราะสวยสะดุด หน้าตาน่ารัก ตัวเล็กตัวน้อย

Patchareewan
Patchareewan
Patchareewan
Patchareewan

ส่องน้องน้ำ ทิพย์