นักศึกษานุ่งสั้น ใครๆก็ชอบแหละนักศึกษา เสื้อขาวๆกระโปรงสั้นน่าคบหาซะจริงๆ