Model : cream หรือน้องครีม ว่าที่คุณครูคนใหม่ ขวัญใจเด็กอนุบาล แม้แต่เราเห็นเธอ ก็อยากจะกลับไปตั้งใจเรียนตอนเด็กๆอีกสักครั้ง

เฟสบุ๊ค : Creammy Chanama