อะตอม ปริยะ ปิยะพันธ์โอภาส นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังพกพาความสามารถด้านการร้องเพลงมาด้วย
อะตอมเริ่มเป็นที่รู้จักมาจากการคัฟเวอร์เพลงในโลกออนไลน์
เพจ จะหมวยไปไหน
FB : Atom Pariya Piyapanopas