ถึงตัวจะเล็ก แต่ก็แซ่บนะ ด้วยความน่ารักของน้อง
อาจทำให้หนุ่มๆเขิลกันไปข้างนึงเลยทีเดียว

ถึงตัวจะเล็ก แต่ก็แซ่บนะ
ถึงตัวจะเล็ก แต่ก็แซ่บนะ
ถึงตัวจะเล็ก แต่ก็แซ่บนะ

น้องพลอย กับท่ายั่วๆของเธอ